Tuyển dụng

Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
01/02/2023   Đăng bởi: Marketing Ngũ Phúc Đường

Mô tả công việc:- Thiết lập quản lý hồ sơ của Hội đồng quản trị.- Giám sát thực hi...

Trợ lý Tổng Giám đốc
01/02/2023   Đăng bởi: Marketing Ngũ Phúc Đường

Mô tả công việc:- Sắp xếp công việc, quản lý timeline công việc của Tổng giám đốc....

Quản lý Dự án
01/02/2023   Đăng bởi: Marketing Ngũ Phúc Đường

Mô tả công việc:- Thực hiện các thủ tục xin cấp phép để lập và triển khai dự án th...

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung kiêm NVVP của Ban QLDA
01/02/2023   Đăng bởi: Marketing Ngũ Phúc Đường

Mô tả công việc:- Phiên dịch song ngữ (Trung - Việt).- Biên dịch văn bản theo yêu ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: